Процедуре уписа, издавања/обнављања лиценци за време ванредног стања

 crvena tackaВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА ЧЛАНОВИМА ЛКС

На основу Процедуре уписа, издавања/обнављања лиценци за време ванредног стања донете од стране директора Лекарске коморе Србије дана 24.03.2020. године, у ЛКС и РЛК биће примењиване следеће процедуре:

ЗА УПИС У ИМЕНИК ЛКС И ИЗДАВАЊЕ ПРВЕ ЛИЦЕНЦЕ

Захтев за упис се предаје наделжној РЕГИОНАЛНОЈ КОМОРИ на основу места пребивалишта.

Лекар Регионалној лекарској комори за Централну и западну Србију доставља, електронским путемна mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. следећу документацију скенирану:

 • Испуњен захтев за упис
 • Испуњен евиденциони лист ( читко написати mail адресу штампаним словима)
 • Фотокопију личне карте
 • Диплому медицинског факултета-уверење о завршеном факултету
 • Потврду-уверење о положеном стручном испиту
 • Доказ о уплаћеној накнади за упис на рачун РЛК
 • Једну фотографију (35 x 30 мм) за чланску карту
 • Испуњен захтев за издавање лиценце
 • Доказ о уплаћеној накнади за издавање лиценце на рачун Лекарске коморе Србије

Након окончања ванредног стања, лекари који су у овом периоду уписани у Комору у обавези су да надлежној комори доставе оверене фотокопије дипломе-уверења о завршеном медицинском факултету, потврде-уверења о положеном стручном испиту.


ЗА ОБНОВУ ЛИЦЕНЦЕ

У складуса Правилником о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствени храдника (“Сл. гласник РС”, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015) потребно је да најмање 60 дана пре истицања важења лиценце РЛКЦИЗС доставите:

 • Захтевзаобнављањелиценце
 • Потврду о раду у здравственојделатности
 • Сертификате о КМЕ
 • Доказ о извршенојуплатинакнаде.

Захтев и потребне доказе за обнављање лиценце се подносе путем електронске поште на mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Молимо Вас да након пријема Решења о упису/Решења о испуњености услова за издавање /обнову лиценце РЛКЦИЗС доставите електронским путем, потврду да сте решење примили као да се одричете права жалбе на исто.

Лекарима ће Решење о издавању лиценце и Решење о обнови лиценеце бити достављено електронском поштом од стране Лекарске коморе Србије.

 


ЗА ПРОМЕНУ ПРЕБИВАЛИШТА

 • Захтев за промену пребивалишта
 • Фотокопију личне карте
 • Доказ о извршеној наплати накнаде

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА

Захтеве за издавање осталих потребних потврда (о чланству у ЛКС, добром владању и др.) са доказом о уплати предвиђене накнаде такође је потребно слати електронским путем РЛКЦИЗС на горе назначену mail адресу.

 

Захтеви за упис у Комору, издавање лиценце, обнову лиценце ,издавање потврда и промену лиценцног листа налазе се на следећем линку arrow РЛКЦИЗС.

 

За све додатне информације можете се обратити:

 • Стручној служби РЛКЦИЗС на телефоне 034/337254, 034/337882, 0646495013 и 0646495014 као и електронском поштом на .
 • Такође се можете обратити и Лекарској комори Србије на телефоне 011-36 26 185 и 011-36 26 187 и путем електронске поште на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .