Изјава о обављању делатности за време ванредног стања за приватне здравствене установе

Изјаву за приватне здравствене установе, о обављању делатности за време ванредног стања, потребно је попунити и доставити уз уговор о донацији.

Изјава pdf icon