Комисија фонда узајамне помоћи РЛКЦЗС

Председник комисије

Спец. др мед. Зорица Џида

Чланови комисије

Спец. др мед. Срђан Вукашиновић

Спец. др мед. Душан Ђокић

Мр сци. мед. Снежана Трајкова Милић

Спец. др мед. Митко Брајић