Четврта редовна седница Скупштине РЛКЦЗС одржана 30.10.2019.

V редовна седница 30.12.2019. год.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са III седнице Скупштине РЛКЦЗС oдржане 26.2.2019.г.;
  2. Закон о измени и допуни Закона о коморама здравствених радника;

- известиоци председник РЛКЦЗС мр сци. мед. Слађана Илић и адв. Дејан Бабић;

  1. Извештај о спецификацији прихода и расхода РЛКЦЗС за период 1.1.2019.г. – 30.6.2019.г.;

- известилац председник НО РЛКЦЗС спец.др мед. Зорица Ковачевић и представник Агенције No1;

  1. Измена и допуна Правилника о солидарној помоћи члановима ЛКС;

- известилац спец.др мед.Срђан Вукашиновић и председник РЛКЦЗС мр сци. мед.Слађана Илић;

  1. Предлог Правилника о начину и поступку организовања и финасирања и праћења континуиране медицинске едукацијеод стране Лекарске коморе Србије;
  2. Информација о повереном послу – вршење спољне провере квалитета стручног рада у складу са Законом о здравственој заштити;

- известилац: председник ПО СПСН РЛКЦЗС спец. др мед. Зорица Џида;

  1. Избор члана ИО;  
  2. Одлука ПО за МО РЛКЦЗС – предлог за избор члана ПО за МО ЛКС;
  3. Разно.