Пета редовна седница Скупштине РЛКЦЗС одржана 03.12.2019.

V редовна седница 03.12.2019. год.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са IV седнице Скупштине РЛКЦЗС одржане 30.10.2019.г.;
  2. План и програм рада председника РЛКЦЗС за 2020 годину;известилац председник РЛКЦЗС мр сци. мед. Слађана Илић;
  3. Усвајање предлога финансијског плана за 2020.г. известилац председник РЛКЦЗС мр сци. мед. Слађана Илић;
  4. План рада за 2020.г. Посебних одбора РЛК;известиоци председници Одбора;
  5. Информација о осигурању од професионалне одговорности за чланове ЛКС;известилац председник РЛКЦЗС мр сци. мед.Слађана Илић;
  6. Информација о повереном послу – вршење спољне провере квалитета стручног рада у складу са Законом о здравственој заштити;известилац: председник ПО СПСН РЛКЦЗС спец. др мед. Зорица Џида и председник РЛКЦЗС мр сци. мед.Слађана Илић;
  7. Разно;