Друга телефонска седница Скупштине РЛКЦЗС одржана 14.12.2020. год.

II телефонска седница 14.12.2020. год.

Дневни ред:

  1. Извештај о раду председника РЛКЦЗС за 2020 годину;

- План и програм рада председника РЛКЦЗС за 2021 годину;

  1. Усвајање предлога финансијског плана за 2021.годину;.
  1. Извештај о раду председника Извршног одбора РЛКЦЗС и председника посебних одбора РЛКЦЗС за 2020 годину;

- План рада председника Извршног одбора РЛКЦЗС и председника посебних одбора РЛКЦЗС за 2021.г.

  1. Извештај о раду председника првостепеног суда части РЛКЦЗС за 2020 годину;

- План рада председника првостепеног суда части РЛКЦЗС за 2021.г.