Чланови раднoг тела

Раднo тело за припрему предлога за измену и допуну Пословника о раду Скупштине РЛКЦЗС

Одлуком Скупштине РЛКЦЗС од 21.02.2017. године, формирано је Радно тело за припрему предлога за измену и допуну  Пословника о раду Скупштине РЛКЦЗС.

Чланови радног тела су:

-  Спец. др мед. Гордана Лучић

- Мр сци. мед. Слађана Илић

- Спец. др мед. Срђан Вукашиновић

- Спец. др мед. Зорица Ковачевић

Спец. др мед. Зорица Џида

- Спец. др мед. Бранко Јовановић

- Спец. др мед. Добрила Дражовић

- Вера Стојадиновић, дипл.правник