II састанак Радног тела

II састанак Радног тела

одржан 06.04.2017. године

Настављен је рад на предлозима за измену Пословника од Члана 17 до Члана 46.

I састанак Радног тела

I састанак Радног тела 

одржан 09.03.2017. године

На првом састанку су оквирно дати предлози за измену Пословника о раду Скупштине РЛКЦЗС до члана 17.