Извршни одбор

Председник

Спец. др мед. Љиљана Станимировић

Потпредседник из државне праксе

Др мед. Александра Андрић

Потпредседник из приватне праке

Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.

Чланови

Спец. др мед. Бранка Јоцић

Спец. др мед. Бранко Радивојевић

Др сци. мед. Горан Азањац, прим.

Спец. др мед. Јадранка Поповић

Спец. др мед. Јусуф Нуковић

Спец. др мед. Аксентије Тошић

Спец. др мед. Снежана Дабетић Недељковић

Спец. др мед. Велимир Кнежевић

Спец. др мед. Владан Секулић

Спец. др мед. Зорица Џида

Спец. др мед. Лидија Андрејић