Извршни одбор

Председник

Мр сци. мед. Слађана Илић

Потпредседник из државне праксе

Др мед. Александра Андрић

Потпредседник из приватне праке

Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.

Чланови

Спец. др мед. Горан Обрадовић

Спец. др мед. Митко Брајић

Мр сци. мед. Рада Петровић, прим.

Спец. др мед. Сеад Личина

Спец. др мед. Снежана Дабетић Недељковић

Спец. др мед. Вера Терзић

Спец. др мед. Владан Секулић

Спец. др мед. Владимир Обрадовић

Спец. др мед. Бранко Јовановић

Спец. др мед. Зорица Џида