Нова верзија табеле ЗСС усаглашена са закључцима са састанка посебне радне групе за КМЕ од 19.08.2013.

Zbirna tabela akreditovanih programa LKS za juli 2013 tehnicki korigovana