Шеста редовна седница НО РЛКЦЗС одржана 29.11.2019.год.

VI редовна седница одржана 29.11.2019. год.

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 5. седнице одржане 1.10.2019.г;
  2. Усвајање спецификације прихода и расхода РЛКЦЗС за период 01.01.2019. до 30.09.2019.г.;
  3. Разно;

Пета редовна седница НО РЛКЦЗС 01.10.2019. год.

V редовна седница НО РЛКЦЗС одржана 01.10.2019. год.

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 4. седнице одржане 20.5.2019.г;
  2. Усвајање спецификације прихода и расхода РЛКЦЗС за период 01.01.2019. до 30.06.2019.г.;
  3. Разно.

IV редовна седница НО РЛКЦЗС 20.05.2019.год.

IV редовна седница НО РЛКЦЗС одржана 20.05.2019. год.

Опширније...