Четрнаеста седница Надзорног одбора РЛКЦЗС 07.11.2017.

XIV седница 07.11.2017.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 13.седницедржане 11.08.2017.г.
  2. Усвајање спецификације прихода и расхода РЛКЦЗС за период 01.01.2017. до 30.09.2017.год.
  3. Разно.