Шеснаеста седница НО РЛКЦЗС 25.04.2018

XVI седница НО РЛКЦЗС одржана 25.04.2018

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 15.седницедржане 13.02.2018.г.
  2. Усвајање спецификације прихода и расхода РЛКЦЗС за период 01.01.2018. до 31.03.2018.год.
  3. Разно.