Трећа редовна седница НО РЛКЦЗС 22.02.2019

III редовна седница НО РЛКЦЗС одржана 22.02.2019

Дневни ред:

1. Усвајање Записника са 2. седнице одржане 3.12.2018.г;

2. Усвајање спецификације прихода и расхода РЛКЦЗС за период 01.01.2018. до 31.12.2018. год.

3. Разно.