IV редовна седница НО РЛКЦЗС 20.05.2019.год.

IV редовна седница НО РЛКЦЗС одржана 20.05.2019. год.

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 3. седнице одржане 22.2.2019.г;
  2. Усвајање спецификације прихода и расхода РЛКЦЗС за период 01.01.2019. до 31.03.2019. год.
  3. Разно.