ПО за стручна питања и стручни надзор

Посебан одбор за стручна питања и стручни надзор РЛКЦЗС

Председник одбора

Спец. др мед. Зорица Џида

Потпредседник одбора

Др сци. мед. Момир Јовановић, Прим.

Чланови одбора

Спец. др мед. Јасна Недељковић Митрески

Спец. др мед. Лидија Андрејић

Спец. др мед. Мирослав Селаковић

Спец. др мед. Сеад Личина

Спец. др мед. Зоран Ковачевић

Спец. др мед. Владимир Трајковић

Др мед. Слободан Којић

Спец. др мед. Драган Шуњеварић

Спец. др мед. Љиљана Тодоровић