ПО за стручна питања и стручни надзор

Посебан одбор за стручна питања и стручни надзор РЛКЦЗС

Председник одбора

Спец. др мед. Јусуф Нуковић

Потпредседник одбора

Спец. др мед. Владан Милошевић

Чланови одбора

Спец. др мед. Снежана Дабетић Недељковић

Спец. др мед. Дејан Софронић

Спец. др мед. Милан Марковић

Спец. др мед. Драган Радивојевић

Спец. др мед. Зоран Ковачевић

Спец. др мед. Драган Радосављевић

Др мед. Зорица Ковачевић

Спец. др мед. Зора Николић