Трећа редовна седница ПО РЛКЦЗС за стручна питања и стручни надзор 19.11.2019.

III редовна седница ПО РЛКЦЗС за стручна питања и стручни надзор одржана 19.11.2019. год.

Дневни ред:

Опширније...

Друга редовна седница ПО РЛКЦЗС за стручна питања и стручни надзор 17.10.2019.

II редовна седница ПО РЛКЦЗС за стручна питања и стручни надзор 17.10.2019. год.

Дневни ред:

Опширније...

Прва редовна седница ПО РЛКЦЗС за стручна питања и стручни надзор 18.02.2019.

I редовна седница одржана 18.02.2019

Дневни ред:

Опширније...