Десета седница ПО РЛКЦЗС за медицинско образовање 07.03.2018.

X седница одржана 07.03.2018.

Дневни ред:

1.Усвајање записника са 9. редовне седнице ПО за медицинско образовање одржане 27.04.2017. г. у Смедереву;

2. Конференција у Крагујевцу „Новине у медицини IV“ која је заказана за 24.05.2018. г.;

3. Правилник за подршку програма КМЕ;

4. Разно