Прва редовна седница ПО МО 11.10.2018.

I редовна седница Посебног одбора РЛКЦЗС за медицинско образовање одржана 11.10.2018. год.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са Конститутивне седнице ПО за медицинско образовање одржане 02.07.2018. г у Крагујевцу;

2. Правилник за подршку програма КМЕ;

3. План континуиране едукације у оквиру РЛКЦЗС за 2019. годину;

4. Избор члана за Посебан одбор за медицинско образовање Лекарске коморе Србије;

5. Одлука о члановима ПО МО за прегледање сертификата;

6. Разно.