Друга редовна седница ПО МО 25.12.2018.

II редовна седница Посебног одбора РЛКЦЗС за медицинско образовање одржана 25.12.2018. год.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са 1. редовне седнице ПО за медицинско образовање одржане 11.10.2018. г у Крагујевцу;

2. Правилник за подршку програма КМЕ;

3. План рада Посебног одбора за медицинско образовање у 2019. години;

4. Разно.