Трећа редовна седница ПО МО одржана 29.05.2019. год.

III редовна седница Посебног одбора РЛКЦЗС за медицинско образовање одржана 29.05.2019. год.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са 2. редовне седнице ПО за медицинско образовање одржане   25.12.2018. г у Крагујевцу;

2. Правилник за подршку програма КМЕ – предлог ПО МО ЛКС;

3. Информација о он-лине тестовима које је акредитовала ЛКС;

4. Подршка програмима КМЕ који се одржавају на територији РЛКЦЗС;

5. Предлог за избор члана ПО МО ЛКС уместо пок.др Раде Петровић;

6. Разно.