Четврта редовна седница ПО МО одржана 11.06.2019. год.

IV редовна седница Посебног одбора РЛКЦЗС за медицинско образовање одржана 11.06.2019. год.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са 3. редовне седнице ПО за медицинско образовање одржане 27.05.2019. у Крагујевцу;

2. Правилник за подршку програма КМЕ;

3. Конференција Српске медицинске дијаспоре 20-22.06.2019. године;

4. Разно.