Пета редовна седница ПО МЕ 03.03.2016

Пета редовна седница ПО МЕ

03.03.2016.

Дневни ред:

1.Усвајање Записника са претходне седнице;

2.Усвајање Извештаја о раду ПО МЕ за 2015.годину;

3.Предлагање и усвајање Плана рада ПО МЕ за 2016.годину;

4.Нацрт грађанског Законика и одговорност лекара;

5.Протоколи лечења – најновије информације;

6.Разно.