Шеста седница ПО МЕ РЛКЦЗС 02.09.2016.

VI Седница Посебног одбора за медицинску етику РЛКЦЗС

02.09.2016.

          Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са седнице одржане 03.03.2016.;
  2. Анализа нацрта ГЗ РС - део „Проузроковање штете“;
  3. Анализа нацрта ГЗ РС - део „Материнство и очинство - рађање за другог“;
  4. Информација о одржаном округлом столу - тема еутаназија;
  5. Интервенције у покушају модификације људског генома - Закон о превенцији и дијагностици генетских болести - „Зојин закон“;
  6. Разно.