Осма седница ПО МЕ РЛКЦЗС 13.12.2016.

VIII Седница Посебног одбора за медицинску етику РЛКЦЗС

13.12.2016.

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са претходне седнице ПО МЕ РЛКЦЗС одржане 18.10.2016.;
  2. Претпостављена сагласност – извештај са седнице ПО МЕ ЛКС;
  3. Зојин закон - извештај и закључци са седнице ПО МЕ ЛКС – известилац спец. др. мед. Влада Обрадовић;
  4. Безбедност лекара на послу – примедбе и предлози за седницу ПО МЕ ЛКС;
  5. Предлог Плана рада за 2017. годину – предлози тема;
  6. Разно.