Седма седница ПО МЕ 18.10.2016.

VII седница

одржана 18.10.2016. године

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са претходне седнице ПО МЕ РЛКЦЗС одржане 02.09.2016.;
  2. ПРЕТПОСТАВЉЕНА САГЛАСНОСТ – анализа и доношење закључка у вези могућег увођења категорије претпостављене сагласности код донирања органа у законске оквире;
  3. БЕЗБЕДНОСТ ЛЕКАРА НА РАДУ – анализа и предлози за решавање све учесталијих проблема;
  4. ЕТИКА ПОКЛОНА ЛЕКАРУ – анализа, законске одредбе, закључак;
  5. Разно.