Девета седница ПО МЕ 11.04.2017.

IX седница

одржана 11.04.2017. године

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са претходне седнице ПО МЕ РЛКЦЗС одржане .2016.;
  2. Извештај о раду ПО МЕ РЛКЦЗС за 2016. годину;
  3. Предлог Плана рада за 2017. годину – предлози нових тема;
  4. Упознавање са усвојеним кодексом медицинске етике ЛКС;
  5. Комуникација у здравству "Кодекс комуникације";
  6. Анализа рада судова части;
  7. Разно.