Десета седница ПО за медицинску етику РЛКЦЗС 25.10.2017.

X седница ПО за медицинску етику РЛКЦЗС одржана 25.10.2017. године

Дневни ред:

1. Усвајање Записника са IX седнице ПО МЕ РЛКЦЗС одржане .2017.г;

2. Извештај са састанка ПО за медицинску етику ЛКС одржаног 01.09.2017. године;

- Питање са интернет портала „Пиштаљка“;

3. Праћење поштовања одредаба Кодекса медицинске етике ЛКС од стране чланова Коморе кроз анализу најчешћих повреда Кодекса;

4. Етика поклона лекару;

5. Насиље над лекарима;

6. Промене у садржају Хипократове заклетве;

7. Разно.