Једанаеста седница ПО за медицинску етику РЛКЦЗС 26.04.2018

XI седница ПО за медицинску етику РЛКЦЗС одржана 26.04.2018. год.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице одбора;
2. Кодекс медицинске етике ЛКС и Женевска конвенција;
3. Усаглашавање и пренос  надлежности  ПО МЕ са надлежностима Етичког одбора у наредном периоду;
4. Безбедност  и насиље над лекарима;
5. Разно.

Конститутивна седница IV сазива ПО МЕодржана 02.07.2018.