ПО за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Посебан одбор за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Председник одбора

Мр сци. мед. Снежана Ковачевић, прим.

Потпредседник одбора

Спец. др мед. Велимир Кнежевић

Чланови одбора

Спец. др мед. Горан Обрадовић

Спец. др мед. Александар Илић

Спец. др мед. Саша Жуњић

Спец. др мед. Митко Брајић

Спец. др мед. Радивој Грујић

Спец. др мед. Владан Стакић

Спец. др мед. Томислав Башовић

Спец. др мед. Вера Петровић

Спец. др мед. Дејан Ћесаревић

Спец. др мед. Снежана Милетић