ПО за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Посебан одбор за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Председник одбора

Мр сци. мед. Снежана Ковачевић, прим.

Потпредседник одбора

Спец. др мед. Митко Брајић

Чланови одбора

Спец. др мед. Александар Илић

Спец. др мед. Александар Јовић

Спец. др мед. Велимир Кнежевић

Спец. др мед. Владимир Булатовић

Спец. др мед. Дејан Софронић

Спец. др мед. Драган Радивојевић

Спец. др мед. Милан Ђорђић

Спец. др мед. Мерсид Дрековић

Спец. др мед. Вера Петровић