Дванаеста седница Седница ПО СТДП 10.10.2016.

XII Седница посебног одбора РЛКЦЗС за секундарну и терцијарну здравственуј заштиту у државној пракси

10.10.2016.

Дневни ред:

1.Усвајање записника са XIредовне седнице СИТ  здравствену заштиту у државној пракси одржане 21.07.2016.г.;

2. Положај лекара у Србији: упоредна анализа оптерећености на послу наших лекара са лекарима у Европи (број пацијената, број дијагностичких процедура по лекару у току дана и радне недеље);

3. Разно