Једанаеста седница Седница ПО СТДП 21.07.2016.

XI Седница Посебног одбора РЛКЦЗС за секундарниу и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

21.07.2016. године

Дневни ред:

Усвајање записника са X редовне седнице СИТ  здравствену заштиту у државној пракси одржане 15.04.2016.г.;

Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести - "Зојин закон"

Интегрални систем за заказивање и обавештавање у здравственим установама - ИЗИС

Информација о резултатима анкете о положају лекара у Србији

Разно