Тринаеста седница Седница ПО СТДП 23.01.2017..

XIII седница

одржана 23.01.2017. године

Дневни ред:

1. Усвајање записника са 12редовне седнице СИТ  здравствену заштиту у   

државној пракси која је одржана 10.10.2016.г.

2. Нацрт Закона о здравственој заштити

3. Разно