Петнаеста седница Седница ПО СТДП 17.10.2017.

XV седница 17.10.2017.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 14.редовне седнице ПО СИТ здравствену заштиту у

државној пракси која је одржана 21.06.2017.г.

  1. ДСГ - дијагностички средне групе;
  2. Клинички путеви - искуства и предлози;
  3. Разно.