Шеснаеста седница ПО СТДП РЛКЦЗС 26.03.2018

XVI седница ПО СТДП РЛКЦЗС одржана 26.03.2018. год.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 15. редовне седнице ПО СИТ здравствену заштиту у државној пракси која је одржана 17.10.2017.г;
  2. Листе чекања за дијагностичке процедуре и заказивање специјалистичких прегледа у ИЗИС-у -проблеми у пракси;
  3. Кратак преглед примене ДРГ-а у Немачкој;
  4. Разно.

Конститутивна седница IV сазива ПО одржана 02.07.2018. год.