Прва редовна седница ПО СТДП РЛКЦЗС 11.09.2018.

I редовна седница ПО СТДП РЛКЦЗС одржана 11.09.2018. год.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са конститутивне седнице ПО СИТ здравствену заштиту у државној пракси која је одржана 2.7.2018.г;
  2. Предлози и договор у вези плана рада ПО СИТ здравствену заштиту у државној пракси у IV сазиву;
  3. Разно.