Друга редовна седница ПО СТДП РЛКЦЗС 29.11.2018.

II редовна седница ПО СТДП РЛКЦЗС одржана 29.11.2018.год.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 1. редовне седнице ПО СИТ здравствену заштиту у државној пракси која је одржана 11.09.2018.г;
  2. Разматрање проблема дежурства лекара у секундарној и терцијарној здравственој заштити;
  3. Разно.