Шеснаеста седница ПО СТДП РЛКЦЗС 26.03.2018

XVI седница ПО СТДП РЛКЦЗС одржана 26.03.2018. год.

Дневни ред:

Опширније...

Петнаеста седница Седница ПО СТДП 17.10.2017.

XV седница 17.10.2017.

Дневни ред:

Опширније...

Четрнаеста седница Седница ПО СТДП 21.06.2017.

XIV седница 21.06.2017.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са редовне седнице ПО СИТ здравствену заштиту у

државној пракси која је одржана 23.01.2017.г.

  1. Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе;
  2. Закон о запосленима у јавним службама и закон о систему плата запослених у јавном сектору;
  3. Разно