ПО за примарну здравствену заштиту у приватној пракси

Посебан одбор за примарну здравствену заштиту у приватној пракси РЛКЦЗС

Председник одбора

Др мед. Драгољуб Симић

Потпредседник одбора

Др мед. Јордан Марић

Чланови одбора

Спец. др мед. Бранко Јовановић

Спец. др мед. Бранка Јоцић

Др сци. мед. Предраг Мијаиловић

Спец. др мед.  Родољуб Јовановић, прим.

Др сци. мед. Зорица Прокић

Спец. др мед. Зорица Миленковић

Спец. др мед.  Снежана Матић

Проф. др сци. мед. Љиљана Бајовић

Спец. др мед.  Смиља Банковић