ПО за примарну здравствену заштиту у приватној пракси

Посебан одбор за примарну здравствену заштиту у приватној пракси РЛКЦЗС

Председник одбора

Спец. др мед. Бранка Јоцић

Потпредседник одбора

Спец. др мед. Добрила Дражовић, прим.

Чланови одбора

Спец. др мед. Драган Арсић

Проф. др Драган Раванић

Спец. др. мед. Јордан Марић

Спец. др. мед.  Љубинка Митровић, прим.

Др мед. Милоје Станић

Проф. др Михаило Пантовић

Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.

Др мед. Филип Јовановић