ПО за примарну здравствену заштиту у приватној пракси

Посебан одбор за примарну здравствену заштиту у приватној пракси РЛКЦЗС

Председник одбора

Спец. др мед. Зорица Миленковић

Потпредседник одбора

Др мед. Борисав Поповић

Чланови одбора

Спец. др мед. Добрила Дражовић, прим.

Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.

Мр сци. мед. Слађана Илић

Мр сци. мед.  Миодраг Јаркин, прим.

Др мед. Филип Јовановић

Мр сци. мед. Динко Милаш

Др. мед.  Драгољуб Симић

Спец. др мед. Бранко Јовановић

Спец. др мед. Бранка Јоцић