Прва редовна седница ПО ПЗЗПП РЛКЦЗС 25.12.2018.

I редовна седница одржана 25.12.2018.год.

Дневни ред:

Опширније...

Конститутивна седница IV сазива ПО ПЗЗПП 02.07.2018.

ПО ПЗЗПП РЛКЦЗС за примарну заштиту у приватној пракси

Конститутивна седница IV сазива ПО одржана 02.07.2018.

Заједничка седница са ПО за примарну здр. заштиту у државној 10.11.2017.

Заједничка седница са ПО за примарну здр. заштиту у државној пракси одржана 10.11.2017.

Дневни ред:

Опширније...