Друга редовна седница ПО ПЗЗПП 08.10.2015

Друга редовна седница ПО ПЗЗПП

08.10.2015

Дневни ред:

1.Усвајање Записника са Прве седнице ПО;

2.Предлог за измене и допуне Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању;

3.Разно.