Девета седница ПО ПЗЗПП 22.12.2016.

IV Седница посебног одбора РЛКЦЗС за примарну здравствену заштиту у приватној пракси

22.12.2016. године

Дневни ред:

            1.Усвајање Записника са 3.редовне седнице ПО;

2. Оставка др Бранке Јоцић на место заменика председника ПО

3.Извештај са седнице ПО ПЗЗПП Лекарске коморе Србије – известилац др Бранка Јоцић;

4. Информација о предлогу измена Закона о коморама здравствених радника – известиоци др Бранко Јовановићи секретар РЛКЦЗС гђа Вера Стојадиновић;

5. План рада ПО за 2017. годину;

6.Разно.