Четврта седница ПО ПЗЗПП 22.12.2016.

IV седница

одржана 22.12.2016. године

Дневни ред:

1.Усвајање Записника са 3.редовне седнице ПО;

2.Извештај са седнице ПО ПЗЗПП Лекарске коморе Србије – известилац др Бранка Јоцић;

3. Информација о предлогу измена Закона о коморама здравствених радника – известиоци др Бранко Јовановићи секретар РЛКЦЗС гђа Вера Стојадиновић;

4. План рада ПО за 2017. годину;

5.Разно.