Пета заједничка седница са ПО за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у ДП 14.03.2017.

V заједничка седница са ПО за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

одржана 14.03.2017. године

Предлог дневног реда:

1. а) Усвајање записника са претходне седнице ПОЈЗ;

    б) Усвајање записника са претходне седнице ПО ПП;

2. Извештај са седница Скупштине РЛКЦЗС и Скупштине ЛКС –известилац др Александра Андрић;

3. Извештај са седница ПО ЛКС – известиоцидр Снежана Трајкова Милић и др Бранка Јоцић;

4. Статус лекара примарне здравствене заштите:

а) Услови рада и актуелни проблеми у примарној здравственој заштити;

б) Изједначавање лекара приватне праксе са лекарима у државној пракси;

5. Разно.