Заједничка седница са ПО за примарну здр. заштиту у државној 10.11.2017.

Заједничка седница са ПО за примарну здр. заштиту у државној пракси одржана 10.11.2017.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне заједничке седнице одржане 14.03.2017.г;
  2. Проблематика запошљавања лекара;
  3. Додељивање специјализација;
  4. Форма приватних рецепата (по предлогу Стручне републичке комисије за фармацију);
  5. Спортски прегледи деце и омладине у приватним ординацијама и поликлиникама;
  6. Разно.