Прва редовна седница ПО ПЗЗПП РЛКЦЗС 25.12.2018.

I редовна седница одржана 25.12.2018.год.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са Конститутивне седнице ПОПП одржане 02.07.2018.г.;
  2. План рада одбора у 2019. години;
  3. Разно.