Трећа редовна седница ПО ПЗЗПП РЛКЦЗС 05.11.2019

III редовна седница 05.11.2019. год.

      Дневни ред:

  1. Усвајање извештаја са 2.редовне седнице ПОПП одржане 04.06.2019.г.;
  2. Анализа Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама
  3. Анализа стања у свим регистрованим приватним ординацијама и установама регострованим у АПР-у на нашој територији
  4. Разно.