ПО за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

Посебан одбор за јавно здравље и примарну здравствену заштиту

у државној пракси РЛКЦЗС

Председник одбора

Спец. др мед. Милош Поткрајац

Потпредседник одбора

Др мед. Бобан Лазаревић

Чланови одбора

Спец. др мед. Горан Ђорђевић

Спец. др мед. Јадранка Поповић

Спец. др мед. Вера Терзић

Др мед. Мирјана Јелисавчић

Спец. др мед. Весна Весић

Спец. др мед. Миленко Мумовић

Спец. др мед. Соња Дунцић

Спец. др мед. Љубинка Митровић, прим.

Спец. др мед. Драгана Нешковић Марковић

Спец. др мед. Мирјана Гојгић Вилотијевић