ПО за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

Посебан одбор за јавно здравље и примарну здравствену заштиту

у државној пракси РЛКЦЗС

Председник одбора

Спец. др мед. Жаклина Живковић

Потпредседник одбора

Спец. др мед. Гордана Ђокић

Чланови одбора

Спец. др мед. Вера Терзић

Спец. др мед. Хаџи Миливоје Вуковић, прим.

Мр сци. мед. Снежана Трајкова Милић, 

Др мед. Александра Андрић

Др мед. Бобан Лазаревић

Спец. др мед. Бранко Трајковић

Спец. др мед. Милан Мартиновић

Спец. др мед. Мирјана Гојгић Вилотијевић

Спец. др мед. Олгица Обрадовић

Спец. др мед. Ружица Стојић