Конститутивна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 07.08.2014.

Конститутивна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП

07.08.2014. године

Дневни ред:

  1. Избор председавајућег конститутивне седнице;
  2. Избор записничара за конститутивну седницу ПО;
  3. Предлог за председника ПО;
  4. Предлог за потпредседника ПО;
  5. Предлог 2 члана за ПО ЛКС;
  6. Предлог члана Извршног одбора РЛКЦЗС.