Прва редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП 01.12.2014.

Прва редовна седница ПО ЈЗ ПЗЗДП

01.12.2014. године

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са конститутивне седнице ПО;
  2. Кратак осврт на рад Одбора у претходном мандату;
  3. Предлог плана рада за 2015. год;
  4. Проблеми примарне здравствене заштите;
  5. Извештај са седнице ПО ЛКС;
  6. Разно.